• ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน / ป.โท MBA
  • Finance, Accounting, Budgeting และ IFRS
  • Financial Planning and Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่