• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • Teller

21-Jan-20

 

Applied
  • Perform services for customers
  • Fluent command of Mandarin
  • Pleasant personality with good service mind

20-Jan-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่