• วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • มีความซื่อสัตย์
  • รักงานบริการ

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่