• บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

22-Jun-18

 

Applied
  • Manage Budget, Financial report, Project managemen
  • Implement a second level control of the financial
  • Preparing transaction of invoicing/Recharges

21-Jun-18

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน/บัญชี

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่