• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

14-Dec-18

 

Applied
 • Run AP aging report to conduct AP payment
 • Clear AP balance per payment records timely
 • Good command of English

13-Dec-18

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Marketing Credit i.e. Loan product
 • Focusing on Commercial and Corporate Customers

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Good command of English
 • Able to use MS Office

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Credit Operation
 • Sriracha Branch
 • Corporate

29-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied