• At least 5 years of direct experiences in Chinese
 • Identify potential customer in line with bank stra
 • Monitor account to ensure compliance and asset

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master's Degree in Finance, Accounting or related
 • Fresh Graduates are welcome
 • Be able to work in Chonburi Province

19-Mar-18

 

Applied
 • Master's Degree in Finance, Accounting or related
 • Fresh Graduates are welcome
 • Be able to work in Chonburi Province

16-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Be able to work in upcountry
 • Details oriented

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน/บัญชี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล