• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

04-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

03-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่