• Accounting Officer
  • Age between 24-30 years old.
  • At least 1-2 years experiences in Accounting.

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager located in Sriracha Branch / Ayutthaya Branch

RHB Bank Berhad

ภาคกลางจังหวัดอื่น

  • Banking
  • Loan sales
  • deposit sales

12-Jan-18

 

Applied
  • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล