ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 102 ตำแหน่งงาน
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • At least 2 years experience in Outward Remittance
  • Good command both spoken and written English
  • Good coordinate with related parties
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Provident Fund
  • เข้าพบลูกค้าเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  • มีประสบการณ์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Siam City Cement Public Company Limited's banner
  Siam City Cement Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Corporate Tax regulation knowledge with Accoutant
  • Accuracy Tax report and transaction record
  • Negotiation and communication and work within time
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานสาขา ตปท.
  • มีความรู้พื้นฐานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
  • มีประสบการณ์สายธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วางแผนการขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME รายย่อย
  • ขยายและรักษาการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเป้าหมาย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเองให้ดำเนินไปตามแผน
  ถัด ไป