• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่