ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เชียงใหม่
  • Bachelor's Degree in Pharmacy
  • 5 years Quality Assurance /Pharmaceutical industry
  • Have to relocate to Chiangmai on Jan 2022
  เชียงใหม่
  • Promotes and sells Medtronic's products
  • At least 3 years of experience in field
  • Experience in Cardiac and Vascular group
  Olympus (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Olympus (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคเหนือ
  • Experience Sales Background for medical devices
  • Handling customer in Upper Northern area
  • Good communication in English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)