ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  เชียงราย
  • ด้านการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, ด้านการควบคุมคุณภาพ