ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 105 ตำแหน่งงาน
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s banner
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • Strong experience in Modern Trade
  • Strong negotiation and sales skills
  • Performance bonus, Commision, Medical insurance
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s banner
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • Strong experience in Modern Trade
  • Strong negotiation and sales skills
  • Performance bonus, Commision, Medical insurance
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo
  Bangkoknoi
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้าน RA ของผลิตภัณฑ์ยา
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับ อย.
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s banner
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s logo

  Sales Manager/Brand Manager

  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.
  Klongsan
  • 5 – 10 years working experience in Sales
  • Working for OTC Sales & Marketing operation
  • Flexible, cooperative and initiative skills
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Training Manager (Pharmacist)

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • ปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิต
  • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • มีความรู้เรื่องยาและโรค
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • Bachelor's Degree in Pharmacy
  • Minimum 5 years' experience in Product Marketing
  • Strategic thinking, creative and initiative.
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s banner
  CAMBER PHARMACEUTICAL CO., LTD.'s logo
  Klongsan
  • 2-3 years working experience import – APIs
  • Quick response welling to learn
  • Fluency in English language
  ถัด ไป