ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng

  Sales Representative - Surgery (North)

  Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Bachelor of Pharmacy,Nurse or Science
  • Minimum 3 year experience in North
  • Operating Room experience is preferable

  Sales Manager – North (Med Device)

  Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคเหนือจังหวัดอื่น
  • Work as a member of Management
  • Co-ordinate and direct Sales team
  • Work with Marketing Manager
  Olympus (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Olympus (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคเหนือ
  • Experience Sales Background for medical devices
  • Handling customer in Upper Northern area
  • Good communication in English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)