• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในแผนกรังสีวิทยา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีเทคนิค

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ยินดีต้อนรับน้องเภสัชจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
 • มีความรับผิดชอบและอดทนสูง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Animal Breed Development (Staff / Experts)

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female. Age 25 years old and over
 • Degree or higher in Animal Science or any related
 • Good communication of English

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher Department of Animal Science
 • Experience in aquatic animal breeding and genetic

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's or higher. Department of Animal Science
 • Experience in swine and poultry feed

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Master's Degree or higher in Animal Science
 • Experience in animal feed development

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Aquatic Animal Feed Research (Staff / Experts)

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop aquatic animal feed

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Animal Feed Research (Staff / Experts)

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Research and develop animal feed

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล