ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.'s banner
  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.'s logo

  Medical Underwriter (Only Nurse)

  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited.
  ปากเกร็ด
  • Bachelor’s degree in nursing
  • Minimum 2-3 years in nursing experience
  • Customer centric thinking
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 – 32 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  QA Supervisor / QA Senior Officer

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  บางใหญ่
  • Pharmacy
  • Pharmaceutical
  • Establish validation/qualification system
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)