ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  R&D Manager

  R.X. Company Limited
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี
  • ปฏิบัติงานที่อ.บางเลน นครปฐม
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)