ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่THB 20K - 30K /เดือน
  • ปฏิบัติงานพยาบาลประจำโรงงาน
  • ดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การพยาบาล
  • ส่งเสริมความรู้ พัฒนางานด้านสุขลักษณะ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 27 – 32 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ