ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่THB 30K - 35K /เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • ดูแลงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลในหลายๆ ระดับ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่THB 20K - 30K /เดือน
  • ปฏิบัติงานพยาบาลประจำโรงงาน
  • ดูแลเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การพยาบาล
  • ส่งเสริมความรู้ พัฒนางานด้านสุขลักษณะ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี คณะแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีใจรักงานด้าน RD ค้นคว้าทดลอง
  • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 – 28 ปี
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 45K - 70K /เดือน
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • Trial Run ใน Process line ก่อนนำไปสู่การผลิตจริง
  • มีประสบการณ์ในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร