ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • สถานที่ทำงานใกล้ MRT วงศ์สว่าง
  • มีประสบการณ์งานพิจารณารับประกันอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการรักษาพยาบาล
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s banner
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีประสบการณ์ทำงาน >3 ปี
  • จบสาขาเภสัชศาสตร์ และถ้าจบ MBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จัดทำแผนด้านการตลาด มีกลยุทธ์ด้านการตลาด