• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ด้านงานห้อง Lab 3 - 5 ปี

20-Feb-20

 

Applied
  • เภสัชกร Full Time
  • เภสัชกรร้านยา
  • เภสัชกรชุมชน

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่