ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner
  Orthopeasia Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, การแก้ไขปัญหา
  • มีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์
  • Service Mind
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner
  Orthopeasia Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Male or Female 25-35 years old
  • Bachelor's Degree or higher
  • Good in 3D solid modelling