• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ขายร้านขายยาเขตพื้นที่ต่างจังหวัด
  • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

16-Sep-20

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher on Nursing
  • Good command of English language
  • นิคมอุตสาหกรรมเวลล์โกรว์, มีรถรับส่ง

14-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่