ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  360 Quality Management Co., Ltd.'s banner
  360 Quality Management Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • เงินเดือนดี + commission
  • งานมั่นคง + สวัสดิการดีมาก
  • เลือกสาขาทํางานได้ทั่วประเทศ
  SMKT (Thailand) Ltd.'s banner
  SMKT (Thailand) Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีในการขายเครื่องมือแพทย์
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์, คอมมิชชั่น
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม, ทริปบริษัท