ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Head of Finance & Accounting for Rice Trading

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oversee Operation of Finance and Accounting in TH
  • Ensure Resource Strategy to Respond to Demand
  • 10 Yrs in F&A Function w/ 5 Yrs of Leading a Team
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)