• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเบื้องต้น

21-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ งานการเงินอย่างน้อย 1

20-Nov-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี/ การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล