• ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
  • ประกันชีวิต และวินาศภัย, ให้ความรู้แก่ลูกค้า
  • มีใบอนุญาตSingle license, Life Insurance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • 7 years experience in Personal loan branch
  • plan and implement sales and marketing activities
  • Manage and control branch operation and service

11-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่