• ตรวจสอบการกระทบยอดเงินธนาคารและบัญชี
  • ควบคุมกระบวนการรับเงินเก็บเงินในพื้นที่ต่างๆ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่