ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Relationship Manager (Rayong)

  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  ระยอง
  • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กร
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • Lending Opportunity
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  ระยอง
  • Lead Global Manufacturer of Speciality Materials
  • Degree in Acctg, Finance or Related Field
  • 5 Yrs in Accounting. (AP, AR, GL, Cost)