• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
  • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
  • ผ่านการใช้โปรแกรม express

19-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวช ปวส ป.ตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ ผ่านงานในตําแหน่งที่สมัคร
  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถเช็คสต๊อกได้
  • อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล