• ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
 • ประกันชีวิต และวินาศภัย, ให้ความรู้แก่ลูกค้า
 • มีใบอนุญาตSingle license, Life Insurance

21-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,ภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านตัวเลขเป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือไทย ด้านบัญชี/การเงิน
 • ประจำบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน 4-5 ปี

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. จบสาขา บัญชี ขึ้นไป
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

18-Mar-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่การเงิน

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล