• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Asst.Financial manager

Honor Family Co., ltd

สุราษฎร์ธานี

 • มีประสบการณ์ด้าน Financial
 • Accounting อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Financial officer

Honor Family Co., ltd

สุราษฎร์ธานี

 • ขยันอดทน
 • มีความรู้ในสายงาน
 • มีประสบการณ์ด้าน Financial

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

22-Jul-18

 

Applied
 • 7 years experience in Personal loan branch
 • plan and implement sales and marketing activities
 • Manage and control branch operation and service

17-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่