• หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับ-จ่าย เงินสดย่อย ปิดและนับเงินสดย่อย
 • จัดทำใบลดหนี้ส่วนลดจ่ายและหนังสือรับรองภาษี
 • บันทึกใบสำคัญรับ/จ่าย/ทั่วไปลงในโปรแกรม MAC5

18-Jul-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • บัญชีการเงิน
 • การเงินการธนาคาร

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่