• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น

19-Jan-18

 

Applied
 • 3-5 years in Controlling
 • Controlling and costing
 • Automation Business

19-Jan-18

 

Applied
 • Native Thai speaker, good command of English
 • Minimum 5 years’ experience with upmarket
 • Skilled in handling problematic situations

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุน
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • Work in one of big and well known Japanese bank
 • Build relationship and connection
 • Work at Eastern Seaboard Rayong

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้และทักษะด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • Good analytical skills and can work well
 • Background in agriculture, farming or wood

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience in automotive parts manufacturing
 • Good command of English (TOEIC score 500up)

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล