• Financial Planning & Analysis
 • Ensure proper internal controls
 • Continuous Improvement on processes & systems

19-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการตลาดเช่าซื้อรถยนต์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การเจรจา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

19-Oct-18

 

Applied
 • งานบริการลูกค้าในสาขา ฝาก ถอน โอน ชำระบิล
 • รับผู้สมัครที่มีใบอนุญาต นว., นช
 • รับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงในงานบริการลูกค้า

19-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Experience of 3-5 years in the manufacturing
 • Knowledge of tax and BOI requirements

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied