ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • บริหารและวางแผนสภาพคล่องทางการเงิน
  • ติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน
  • ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัย
  Fircroft (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Fircroft (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Financial Analyst (FMCG) /100K

  Fircroft (Thailand) Limited
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • 5 years of experience in financial analysis
  • FP&A with FMCG background.
  • Fluent in English
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)