• ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
  • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เลขานุการ
  • การบัญชี การเงิน
  • ฝ่ายบริหาร

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่