• Accounting Finance
 • Good Command in English.
 • Excel Database

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Manager
 • ผู้จัดการส่วนการเงิน
 • นักวิเคราะห์การเงิน

21-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดต้นทนสินค้า การตรวจสอบราย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Master’s degree or higher in Finance is a plus
 • aged between 40-48 years old

20-Mar-18

 

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Can-Do attitiude
 • Be able to work in Talad Thai area

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจเช็คค่าคอมมิชชั่นพนักงาน

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล