• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่