Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied

Tax Officer

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
  • Summarize & Consolidate financial report
  • Analyze finance status
  • Finance, Accounting or Economics

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล