• ระดับการศึกษาปวช. - ปวส.
  • มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทนในการทำงาน เข้ากะได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่