• สาขาบัญชี/กฎหมาย
  • จัดทำกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน
  • จัดทำกลยุทธ์บริหารจัดการกระบวนการจัดทำนิติกรรม

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่