ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s banner
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านการบัญชี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี,งานการเงินงานตรวจสอบ