• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปี
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

19-Oct-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปี
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

19-Oct-18

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • รักงานขาย งานบริการ การติดต่อสื่อสาร
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่