• Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

19-Jan-18

 

Applied

Claim manager (Insurance)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Claim manager
 • underwrite
 • fraud claim

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capital market
 • DCM
 • Bond; origination

17-Jan-18

 

Applied

Fund Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Fund Manager
 • Fund management
 • CFA

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล