• ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
  • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

12-Jul-18

 

Applied
  • ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน
  • ช่วยเหลือลูกค้าในด้านสินเชื่อและการเงิน
  • ประสานงานกับหน่วยงานด้านการเงินการลงทุน

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่