ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  กวดวิชา Super Genius's Bænnexr̒ k̄hxng
  กวดวิชา Super Genius's โลโก้ของ
  ธัญบุรี
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • เติบโตก้าวหน้า และได้พัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และมือถือ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)