ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • มีความรู้และสนใจด้านการเงิน การลงทุน
  • เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี ลำดับเรื่องราวได้น่าสนใจ
  • มีทัศนคติในเชิงบวก รับมือกับภาวะกดดันได้ดี