ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์
  • Content Creator Marketing Communication Social
  Artralux Co., Ltd.'s banner
  Artralux Co., Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Using SEO practices
  • 3 years of experience in website content writing
  • Creativity and Effective communication skills