ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Fircroft (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Fircroft (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Media PR Manager (ICT)

  Fircroft (Thailand) Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • 5-year work experience in media
  • background of technology or ICT
  • Thai statement and press release writing.
  TDCX (Thailand) Ltd./บริษัท ทีดีซีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่'s Bænnexr̒ k̄hxng
  TDCX (Thailand) Ltd./บริษัท ทีดีซีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่'s โลโก้ของ

  Social Media Content Reviewer – Thai Language (Urgently Needed, Fresh Graduates Are Welcome)

  TDCX (Thailand) Ltd./บริษัท ทีดีซีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  บางรัก
  • Assist our community members accurately & on time
  • Content review and investigate
  • Build the safe communities
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Grow your career in marketing and digital
  • Drive marketing strategy for local artists
  • Bangkok based
  Lionbridge (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Lionbridge (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ
  บางรัก
  • At least 1 year translation experience
  • English into Thai
  • Marketing/ Copy-writer/ Trans-creator.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)