• เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 - 25 ปี
 • ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

16-Sep-17

 

Applied

Sales

EIAMSENG METAL SHEET CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า พนักงานขายหน้าร้าน

16-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล