ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด's โลโก้ของ

  เจ้าหน้าที่ Functional Logistics Warehouse

  บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
  ราชบุรี
  • จบการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขา IT
  • Support โปรแกรมต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้า
  • ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า จ.ราชบุรี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)