• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
  • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

13-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่