ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Copacabana Jomtien Co., Ltd.'s banner
  Copacabana Jomtien Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • 0 - 2 years’ work experience
  • Bachelor’s degree in law
  • Fresh graduate is also welcome
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Packing Planner Officer (Automotive)

  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคตะวันออก
  • Packing Planner, Automotive industry
  • Bachelor degree in Logistics
  • Good command of English
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  POSCO Coated Steel (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Urgent !
  • Have experience of electrical maintenance field
  • Can be use electrical instument
  VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Shift Engineer

  VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
  ภาคตะวันออก
  • Able to work in shift
  • 0 – 3 years work experience in Petrochemical plant
  • New entry is welcome