ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 9 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 9 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อสบ. วทบ. คอบ. ทลบ.
 • มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีประสบการณ์การฝึกงาน
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง งานโครงสร้างงาน
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • Click APPLY NOW
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี
 • ทำงานเอกสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิเคราะห์ยา
 • แนะนำ อบรมความปลอดภัย ให้กับพนักงานบริษัท
 • ประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)