• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถและทักษะตามสาขาวิชาชีพที่จบมา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคน Active มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไปในสำนักงาน

17-Nov-17

 

Applied

EXECUTIVE SECRETARY

JAC International

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Minimum 3 years of executive secretary to expat
 • Executive Assistant, Personal Assistant, admin
 • support expatriate boss, outgoing, trustworthy

16-Nov-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไปด้านแรงงานต่างด้าว

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.โท สาขา MBA/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน ฟัง)
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่ดี

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สร้างความสัมพันธ์ และมีมนุษย์ที่ดี
 • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงานภายใน

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

14-Nov-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
 • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง
 • พักร้อนหลังผ่านทดลองงาน

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านงานธุรการสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

14-Nov-17

 

Applied
 • ดูงานต่างประเทศ
 • ทำงานบริษัทพัฒนาเกม
 • บรรยากาศการทำงานแบบผ่อนคลาย

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน word excel
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

14-Nov-17

 

Applied
 • ดูเเลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน

14-Nov-17

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

14-Nov-17

 

Applied
 • Female, Aged 22 years old and not above 30
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good command of written and spoken in English

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านประสานงานขาย และงานธุรการ
 • พื้นฐานเบื้องต้นงานบัญชี และหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • มีทีกษะในการประสานงานขายกับลูกค้า

13-Nov-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน 18k-22k
 • ทำงาน จ.-ศ.
 • บริษัทฯมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้พนักงาน

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล