• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Chiangmai
 • Good command in English
 • Good command in Chinese

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มี Incentive
 • มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin

Bit Engine Company Limited

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นเป็นโรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร
 • บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด
 • PANA COFFEE

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary

PANA COFFEE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตามสายงาน และอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีค่าเดินทางและค่าล่วงเวลาให้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำสต็อกสินค้าและวัสดุภายในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ภาษาจีน
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชาวต่างชาติ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ภาษาจีน
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

25-Sep-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

25-Sep-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

25-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

25-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

25-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Sep-18

 

Applied
 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Sep-18

 

Applied

Admin

LOCAL TEENRANGER CO., LTD.

เชียงใหม่

 • มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ชอบเรียนรู้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี
 • มีความรับผิดชอบ

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความกระตือรือร้น

24-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 years of experiences in recruitment
 • Bachelor's Degree in Human Resource Management
 • Salary: Attractive

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

24-Sep-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้งาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน

24-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

24-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

24-Sep-18

 

Applied
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

24-Sep-18

 

Applied

Admin

Bit Engine Company Limited

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

24-Sep-18

 

Applied
 • Admin บุคลิกดี
 • งานบัญชีทั่วไป+เอกสาร
 • ดูแลตอบคำถามลูกค้า

24-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • เวลาทำงาน : 6วันต่อสัปดาห์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • To assist in all activities concerning team member
 • Display a positive attitude, even under pressure
 • Good communicate in English and Thai.

21-Sep-18

 

Applied
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่ ประเภท 2
 • ชิปปิ้ง รับส่งและตรวจปล่อยสินค้า
 • เพศชาย ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management
 • Organisational Development
 • Recruitment

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ละเอียดรอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี
 • มีความรับผิดชอบ

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความกระตือรือร้น

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

20-Sep-18

 

Applied