• วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรด 3.00
 • ฝึกงาน 4เดือนขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied

HR

PROSOFT HCM CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารขับรถยนต์ได้
 • บุคลิกภาพดี

19-Jan-18

 

Applied
 • Thai / English. Administration and Computer skill.
 • using a variety of software packages
 • devising and maintaining office systems

19-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารในออฟฟิศ
 • ติดต่อประสานงานส่วนราชการ
 • ธุรการทั่วไป

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการขาย และงานบริการลูกค้าทั่วไป
 • ติดต่อ-ประสานงานกับลูกค้า
 • รับโทรศัพท์ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

19-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความเคารพต่อหัวหน้างาน

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การจัดการ ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง 25- 30 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การ PA อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Jan-18

 

Applied
 • รับสมัคร และสัมภาษณ์งาน ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำเงินเดือนจ่ายผ่านโปรแกรม และยื่น ภงด.1 ภงด1ก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่
 • จบการศึกษาปวส. (บัญชี / การจัดการ /เลขานุการ)
 • สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

18-Jan-18

 

Applied

Supporting Officer

PATAVAREEBUD CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ทำเอกสารประกอบการอบรม ออกใบCertificateให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • โทร Support ลูกค้า ออกใบเสนอราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

 

Applied
 • Assist School Director all administrative function
 • Handle insurance claims, benefit & welfare matters
 • Bachelor degree Human Resources or related field

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • งานมีโบนัส

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6
 • บุคลิกยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ หรือ ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ทำบัญชี เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายพนักงาน
 • จัดการค่าใช้จ่ายของออฟฟิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า และให้บริการขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • การตลาด, บริหาร, สื่อสารมวลชน
 • มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาคอมธุรกิจ
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องช่างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้และชำนาญเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 • รักการบริการ

17-Jan-18

 

Applied
 • At least B.Sc in Business Administration
 • General Management, Administration
 • Business English, Secretarial function

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนการจัดฝึกอบรมประจำปี
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆภายในและนอกองค์กร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี,มีวินัย และมีความอดทน

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

16-Jan-18

 

Applied
 • จัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
 • ผู้มีศิลป์ในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
 • ประสบการณ์ทำงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะและโย้กย้ายสาขาได้

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
 • สามารถทำงานเวียนกะ ได้ (ร้านเปิด 8.00-24.00 )

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การตลาด / บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันเรียนรู้ ต่อการทำงาน ผ่านออนไลน์

16-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงาน ประมูลงานราชการ
 • งานเลขา ติดตามเจ้านาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากร
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล