• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร/
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าคิดกล้าแสดงออก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเอกสารทั่วไปในออฟฟิศ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Development of training materials
 • English knowledge : speaking, writing and understa
 • Ability to work with diverse range of people

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีไหวพริบ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • งานมีโบนัส

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีเงินกลางเงินกองทุน
 • โบนัสและประเมินผล
 • ประกันหมู่

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office,Internet

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/พรบ งานประกันสังคม
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบ, มนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการสึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • โบนัส

16-Mar-18

 

Applied
 • จบปวส.หรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS Officeได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่

16-Mar-18

 

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในการให้บริการลูกค้า
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน
 • สามารถทำงานเวียนกะ ได้ (ร้านเปิด 8.00-24.00 )

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถออกงานนอกสถานที่บางโอกาสได้
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง มีใบขับขี่

16-Mar-18

 

Applied
 • Executive Assistant
 • Arranging travel and accommodation
 • Planning, organizing events, meetings

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรม Event, Meetup
 • ชอบกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ กิจกรรม
 • รักที่จะพบปะผู้คนที่หลากหลายทั้งคนแปลกหน้า

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำ photoshop ได้
 • มีความอดทน ต่อแรงกดดันได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำ photoshop ได้
 • มีความอดทน ต่อแรงกดดันได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงาน
 • ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

15-Mar-18

 

Applied
 • Provide full administrative support to Operations
 • Bachelor Degree
 • 3 to 5 years of experience in administrative tasks

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3หรือเทียบเท่า
 • กระตือรือร้น รอบคอบ
 • สามารถเทำงาน จ-ส 8.00-17.00 น.

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี การตลาด / บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยันเรียนรู้ ต่อการทำงาน ผ่านออนไลน์

15-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย
 • เตรียมบันทึกค่าใช้จ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

15-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

15-Mar-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • Excellent English TOEIC 700 Plus
 • Multitasking, Strong analytical skill, initiative
 • 5 years of relevant experience

15-Mar-18

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวยุคไอที
 • หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ีได้รับมอบหมาย

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • Great negotiation and interpersonal skills.

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานได้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรม pay roll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4-5 ปีขึ้นไป

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยันอดทน รับแรงกดดันได้ดี
 • ขับรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ ต้องมีใบขับขี่

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากร
 • ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • 3 years+ experiences in managerial position
 • Experience in team management
 • Experience in Branch or Operation Management

14-Mar-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามาถขับรถจักรยายนยนต์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความขยัน อดทน และทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามาถขับรถจักรยายนยนต์ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความขยัน อดทน และทนต่อสภาพอากาศที่ร้อน

14-Mar-18

 

Applied
 • Chiang Mai based
 • Translate from English to Thai and vice versa
 • New graduates of Arts degree major in English

14-Mar-18

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี การโรงแรม,ท่องเที่ยว
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน ให้เต็มประสิทธิภาพ

14-Mar-18

 

Applied
 • รู้จักเส้นทางในจังหวัดเชียงใหม่
 • มีความรับผิดชอบ ขยันทำงาน
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเชียงใหม่แก่ลูกค้า

14-Mar-18

 

Applied

Booking

HAN CHIANGMAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน
 • จองห้องพัก จองตั๋ว

14-Mar-18

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้
 • จัดทำเอกสารภายในสำนักงาน
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีใจรักในการบริการ
 • มีความตรงต่อเวลา

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล