ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Meshtec International Co., Ltd.'s banner
  Meshtec International Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • 3 years of experience administering payroll, HRIS
  • Strong knowledge in personal income tax, labor
  • Familiar with payroll software, HRC program
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo

  Payroll Officer

  Onsmooth Thai Co., Ltd.
  เชียงใหม่
  • มีสามารถทำงานภายใต้ความกดดันในสถานการณ์ที่คับขัน
  • มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
  Bluechips Microhouse Co., Ltd.'s banner
  Bluechips Microhouse Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • At least 3 years’ experience in Employee relation
  • Good command of English
  • Be able to work independently and handle confident