ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Chiang Rai
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่เชียงรายได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)